ZZP’er

De ZZP’er wordt misbruikt..

Onlangs schreef Jasper Runneboom op zijn blog dat er 3 partijen zijn die de ZZP’er misbruiken.

De vakbonden, de Belastingdienst en de werkgevers….
De vakbonden wijzen de ZZP’er aan als een bedreiging voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst ( CAO). De werkgever hoeft bij gebruik van een zelfstandige niet aan de arbeidsvoorwaarden te voldoen zoals gesteld in de CAO. Ook hoeft de werkgever geen premies af te dragen . Wanneer de werkgever in zee gaat met een zelfstandige dan komt de premie afdracht voor rekening van de zelfstandige.

Zo wordt de ZZP-er gebruikt om de CAO te omzeilen terwijl hij of zij het zelfde werk doet als een werknemer die wel onder de CAO valt maar dan tegen lagere kosten.. Een van de belangrijkste voorwaarde waar de werkgever niet aan hoeft te voldoen is het bepaalde loon in de CAO. Zo zijn er schijnconstructies opgezet in samenwerking met de belastingdienst Jasper verwijst naar de schijnconstructie van pakketbezorgers bij Postnl. Niet alleen Postnl heeft hier gebruik van gemaakt ook in de zorg is dit voorgekomen. De vakbonden hebben, hoewel ze de ZZP-er als een bedreiging voor de CAO zien, zich nu gericht op diezelfde zelfstandige. Daar zouden zij makkelijk hun kennis van de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsovereenkomsten voor kunnen inzetten.
Dat is waar Jasper de vakbonden van misbruik beticht want aan de ene kant worden de ZZP-ers weggezet als bedreiging terwijl aan de andere kant de ledenwerving zich stort op die zelfde ZZp-er.
Men is natuurlijk vrij om te vinden van de vakbond wat men wil. Toch zou het niet verkeerd zijn voor de zelfstandige dat behalve de branche vertegenwoordiger er ook een beweging is die meekijkt….
Helaas heeft niet iedere zelfstandige een succes verhaal.
De zelfstandige en met name de ZZP-er is een kwetsbare groep. Uit het jaarverslag van de  Vereniging van Voedselbanken blijkt dat van de mensen die afhankelijk van de Voedselbank zijn 47% zelfstandig is. Van die 47% is 42% ZZP-er. ( dit zijn wel cijfers uit 2014) . De ZZP-er heeft 13% meer kans op een armoede bestaan ten opzichte van een werkende gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en zelfstandige te toetsen…. Door de modelovereenkomst per branche op te stellen en de zelfstandige nog wel de vrijheid heeft om daar een deelovereenkomst op af te sluiten is het natuurlijk niet uitgesloten dat dit ruimte laat om de ZZP-er te misbruiken. Dan is het juist wel handig voor de risico groep dat er een organisatie is die deze mensen bij kan staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *