Hoera! De postbezorger heeft een nieuwe CAO!

IMG_1912

Hoera! De postbezorger heeft een nieuwe CAO!

De poststroom neemt af en wel met 5%, althans dat nemen we aan.
Om die reden heeft Postnl de tijden waarin de post moet worden bezorgt met 5% verlaagt. In delen van het land zal het zo zijn. In de postcode gebieden waar de samenstelling tussen particulieren en zakelijke post ontvangers meer gevarieerd is zal de afname van de poststroom minder zijn dan in andere delen waarin het postcodegebied alleen bestaat uit particulieren.
Dit heeft voor de postbezorger de consequentie dat bij een blijvende afname van de poststroom zijn inspanning vergroot wordt om aan zijn contract uren te voldoen en dat zonder dat van een dergelijke grootte afname als wordt aangenomen sprake is.Zo zijn er postcode gebieden waarin de postbezorger meer dan 15 km per dag moet afleggen om aan zijn contract uren van 12 uur per week te moeten voldoen.
Dit is een afstand gemeten vanaf het punt waar de bezorger zijn post ophaalt. Voor deze afstand krijgt de postbezorger 2,5 uur betaald. In de nieuwe CAO hebben de vakbonden samen met PostNL afgesproken dat de er een loonsverhoging van 0,9% per 1 januari 2016 komt en later in het jaar nog een van 0,5%. De postbezorgers hebben wel per 5 januari 2016 een verlaging van de looptijden – de tijd die hij krijgt om de post te bezorgen- van 5%. opgelegd gekregen. De loopafstanden zullen daardoor nog verder toenemen.
De 5% vermindering van de looptijden werd toe geschreven aan het feit dat er op de dinsdagen geen reclame meer werd bezorgd en de afgenomen poststroom.

  • In de brochure ” Veel gestelde vragen over uren , looptijden, uitbetaling en meer…” legt Postnl de postbezorger op dat in de bezorgtijden zijn opgenomen :
    “De tijd van het depot waar de post wordt opgehaald naar het eerste bezorgadres te gaan”
  • “De tijd om bij alle bezorgadressen te bezorgen”
  • “De tijd om op(..) zaterdag het huis-aan -huis te bezorgen”.
  • “De tijd om op dinsdag en zaterdag terug te gaan naar het depot om voor het bijladen van post”.
  • “De tijd voor het afwerken van herstelpost”. – post die om een of andere reden op
  • nieuw het bezorgproces zou moeten doorlopen -.
  • De werktijd zou aanvangen als je daadwerkelijk op pad gaat naar je eerste bezorgadres……

Ons is gebleken dat van het bovenstaande geen sprake kan zijn. De post is dermate slecht voorbereid voor de bezorger dat hij gemiddeld per dag meer dan een halfuur kwijt is aan het hersorteren van zijn post.
Delen van de post verkeerd zijn gesorteerd of helemaal niet gesorteerd wat verkeerd bezorgen in de hand werkt. De postbezorger moet nu eerst zijn post sorteren dan wel hersorteren om zijn post te kunnen bezorgen.
Dat de post structureel te laat bij de postbezorger wordt afgeleverd en dat het een uitzondering vormt dat de post op tijd komt ( wel krijgt de postbezorger zijn wachttijd uitbetaald als hij daarom vraagt) is natuurlijk niet deze tijden opgenomen.
Maar ook dat de opgelegde tijden niet meer in overeenstemming zijn met bovenstaande handelingen en de daarbij af te leggen afstanden.

Onlangs heeft Postnl met de Vakbonden toch maar besloten dat het tijd is om te experimenteren met andere werkzaamheden naast het bezorgen van post. De postbezorger kan daarnaast best meteropnemer zijn. Daar is men nu een proef mee aan het houden in Enschede. Eerder kon de postbezorger ook wel de taak van een Stadswacht krijgen…..Hij kent de buurt toch zo goed?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *