ZZP’er

De ZZP’er wordt misbruikt..

Onlangs schreef Jasper Runneboom op zijn blog dat er 3 partijen zijn die de ZZP’er misbruiken.

De vakbonden, de Belastingdienst en de werkgevers….
De vakbonden wijzen de ZZP’er aan als een bedreiging voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst ( CAO). De werkgever hoeft bij gebruik van een zelfstandige niet aan de arbeidsvoorwaarden te voldoen zoals gesteld in de CAO. Ook hoeft de werkgever geen premies af te dragen . Wanneer de werkgever in zee gaat met een zelfstandige dan komt de premie afdracht voor rekening van de zelfstandige.

Zo wordt de ZZP-er gebruikt om de CAO te omzeilen terwijl hij of zij het zelfde werk doet als een werknemer die wel onder de CAO valt maar dan tegen lagere kosten.. Een van de belangrijkste voorwaarde waar de werkgever niet aan hoeft te voldoen is het bepaalde loon in de CAO. Zo zijn er schijnconstructies opgezet in samenwerking met de belastingdienst Jasper verwijst naar de schijnconstructie van pakketbezorgers bij Postnl. Niet alleen Postnl heeft hier gebruik van gemaakt ook in de zorg is dit voorgekomen. De vakbonden hebben, hoewel ze de ZZP-er als een bedreiging voor de CAO zien, zich nu gericht op diezelfde zelfstandige. Daar zouden zij makkelijk hun kennis van de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsovereenkomsten voor kunnen inzetten.
Dat is waar Jasper de vakbonden van misbruik beticht want aan de ene kant worden de ZZP-ers weggezet als bedreiging terwijl aan de andere kant de ledenwerving zich stort op die zelfde ZZp-er.
Men is natuurlijk vrij om te vinden van de vakbond wat men wil. Toch zou het niet verkeerd zijn voor de zelfstandige dat behalve de branche vertegenwoordiger er ook een beweging is die meekijkt….
Helaas heeft niet iedere zelfstandige een succes verhaal.
De zelfstandige en met name de ZZP-er is een kwetsbare groep. Uit het jaarverslag van de  Vereniging van Voedselbanken blijkt dat van de mensen die afhankelijk van de Voedselbank zijn 47% zelfstandig is. Van die 47% is 42% ZZP-er. ( dit zijn wel cijfers uit 2014) . De ZZP-er heeft 13% meer kans op een armoede bestaan ten opzichte van een werkende gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en zelfstandige te toetsen…. Door de modelovereenkomst per branche op te stellen en de zelfstandige nog wel de vrijheid heeft om daar een deelovereenkomst op af te sluiten is het natuurlijk niet uitgesloten dat dit ruimte laat om de ZZP-er te misbruiken. Dan is het juist wel handig voor de risico groep dat er een organisatie is die deze mensen bij kan staan.

Nog minder postkantoren in 2018

Postkantoor Kerkplein Den Haag
Postkantoor Kerkplein Den Haag

Uit berichten die wij hebben ontvangen is Postnl van plan het aantal postkantoren op nieuw terug te brengen.
Voor de regio Den Haag zouden er in 2018 nog 5 agentschappen overblijven.
Zo zou het agentschap aan het Kerkplein in Den Haag worden gesloten of over gaan in andere handen. Postnl zal zich verder richten op pakketpost. Deze strategie wordt mede ingegeven door de afnemende post. We versturen minder brieven en met name de overheid zou overgaan op een verdere digitalisering van de post.

V&D

IMG_1914

Vorige week werd V&D definitief failliet verklaard. Een warenhuis met een geschiedenis van 120 jaar moest haar deuren sluiten. V&D zou niet met haar tijd zijn meegegaan en niet innovatief genoeg zijn geweest. Al 17 jaar zou het slecht zijn gegaan en nauwelijks of geen winst behaald hebben.

Eigenlijk kende iedereen de V&D, als je iets kleins nodig had een portemonnee of naald en draad dan ging je naar de V&D. Dat is eigenlijk de kracht van het warenhuis altijd geweest. Een enorme sortering die altijd wel iets had wat je nodig had.

Nu blijven de andere warenhuizen over en die zullen ook wel hebben wat je zoekt.

Niet alleen V&D had het moeilijk. Het faillissement trekt ook Perry Sport mee en moet ICI Paris andere locaties voor haar parfums zoeken.

Het internet zou een van de oorzaken zijn dat het warenhuis de deuren sluit, de Amazone’s , de Zalando’s, Bol.com en andere Internet webshops. Zij hebben de enorme vaste lasten van winkels niet en zijn daardoor goedkoper of hebben door samenwerking met andere webshops een groter aanbod. De nachtmerrie van iedere winkelier is dat aan de balie allerlei koopadviezen gevraagd worden maar de daadwerkelijk aanschaf geschied bij een internet webshop.

Nu V&D er niet meer is komen er berichten van Amazone dat ze van plan zijn om winkels te openen in de steden om hun webshop te ondersteunen….. Kijk dat is nou innovatie maar had V&D dan geen webshop? Jazeker wel.

Wat van ver komt is lekker en dat zal ook voor Amazone gelden. Het klinkt veel beter om te zeggen dat je iets van Amazone of  Zalando of zelfs rechtstreeks uit China. hebt laten komen in plaats van gewoon van de V&D. Er zal opnieuw winkelpersoneel voor het openen van de nieuwe winkels van de webshop giganten aangenomen  moeten worden, maar voordat je solliciteert is het wel raadzaam om eerst naar de jaarrekening van deze giganten te kijken want ze hebben in hun bestaan nog nooit winst gemaakt en alleen maar geleund op de beurs investeerders. Deze investment bubble zal ook een keer knappen en dan hebben we weer lege etalages.

lege etalages in de Grote Marktstraat in Den Haag
 Lege etalages in de Grote Marktstraat in Den Haag

 

Hoera! De postbezorger heeft een nieuwe CAO!

IMG_1912

Hoera! De postbezorger heeft een nieuwe CAO!

De poststroom neemt af en wel met 5%, althans dat nemen we aan.
Om die reden heeft Postnl de tijden waarin de post moet worden bezorgt met 5% verlaagt. In delen van het land zal het zo zijn. In de postcode gebieden waar de samenstelling tussen particulieren en zakelijke post ontvangers meer gevarieerd is zal de afname van de poststroom minder zijn dan in andere delen waarin het postcodegebied alleen bestaat uit particulieren.
Dit heeft voor de postbezorger de consequentie dat bij een blijvende afname van de poststroom zijn inspanning vergroot wordt om aan zijn contract uren te voldoen en dat zonder dat van een dergelijke grootte afname als wordt aangenomen sprake is.Zo zijn er postcode gebieden waarin de postbezorger meer dan 15 km per dag moet afleggen om aan zijn contract uren van 12 uur per week te moeten voldoen.
Dit is een afstand gemeten vanaf het punt waar de bezorger zijn post ophaalt. Voor deze afstand krijgt de postbezorger 2,5 uur betaald. In de nieuwe CAO hebben de vakbonden samen met PostNL afgesproken dat de er een loonsverhoging van 0,9% per 1 januari 2016 komt en later in het jaar nog een van 0,5%. De postbezorgers hebben wel per 5 januari 2016 een verlaging van de looptijden – de tijd die hij krijgt om de post te bezorgen- van 5%. opgelegd gekregen. De loopafstanden zullen daardoor nog verder toenemen.
De 5% vermindering van de looptijden werd toe geschreven aan het feit dat er op de dinsdagen geen reclame meer werd bezorgd en de afgenomen poststroom.

  • In de brochure ” Veel gestelde vragen over uren , looptijden, uitbetaling en meer…” legt Postnl de postbezorger op dat in de bezorgtijden zijn opgenomen :
    “De tijd van het depot waar de post wordt opgehaald naar het eerste bezorgadres te gaan”
  • “De tijd om bij alle bezorgadressen te bezorgen”
  • “De tijd om op(..) zaterdag het huis-aan -huis te bezorgen”.
  • “De tijd om op dinsdag en zaterdag terug te gaan naar het depot om voor het bijladen van post”.
  • “De tijd voor het afwerken van herstelpost”. – post die om een of andere reden op
  • nieuw het bezorgproces zou moeten doorlopen -.
  • De werktijd zou aanvangen als je daadwerkelijk op pad gaat naar je eerste bezorgadres……

Ons is gebleken dat van het bovenstaande geen sprake kan zijn. De post is dermate slecht voorbereid voor de bezorger dat hij gemiddeld per dag meer dan een halfuur kwijt is aan het hersorteren van zijn post.
Delen van de post verkeerd zijn gesorteerd of helemaal niet gesorteerd wat verkeerd bezorgen in de hand werkt. De postbezorger moet nu eerst zijn post sorteren dan wel hersorteren om zijn post te kunnen bezorgen.
Dat de post structureel te laat bij de postbezorger wordt afgeleverd en dat het een uitzondering vormt dat de post op tijd komt ( wel krijgt de postbezorger zijn wachttijd uitbetaald als hij daarom vraagt) is natuurlijk niet deze tijden opgenomen.
Maar ook dat de opgelegde tijden niet meer in overeenstemming zijn met bovenstaande handelingen en de daarbij af te leggen afstanden.

Onlangs heeft Postnl met de Vakbonden toch maar besloten dat het tijd is om te experimenteren met andere werkzaamheden naast het bezorgen van post. De postbezorger kan daarnaast best meteropnemer zijn. Daar is men nu een proef mee aan het houden in Enschede. Eerder kon de postbezorger ook wel de taak van een Stadswacht krijgen…..Hij kent de buurt toch zo goed?

Armoede

Een nieuwe hulpverlening industrie meldt zich aan. De media stort zich massaal op de enorme grote groep mensen die onder de armoede grens leven.
90 duizend huishoudens worstelen met problematische schulden en kunnen daar zonder hulp niet meer uitkomen. De groep zal waarschijnlijk veel groter zijn omdat dit de huishoudens zijn die bekent zijn. Maar hoe ontstaan die schulden?
Zijn die schulden altijd te wijten aan de schuldenaar? In de participatie maatschappij wordt vaak de oorzaak bij de schuldenaar zelf gelegd.
Wanneer er sprake is van roekeloos gedrag kan een ieder zich voorstellen dat dit zal leiden tot financiële problemen. Wanneer er sprake is van een verslaving aan drank , drugs en gokken maar ook een koopverslaving zal dit uiteindelijk een financieel probleem vormen.
Maar wanneer je niet roekeloos, verslaafd , of koopziek bent, dan kan je makkelijk ongemerkt in de problemen komen zeker bij een laag inkomen.

Een van die oorzaken kan de automatische afschrijving zijn.
Wanneer je terugkerende kosten hebt, huur, hypotheek, energie, etc…dan verplicht men bij aangaan van die overeenkomsten je meestal tot akkoord voor het automatisch af te schrijven huur, hypotheek , premie ed…. van je bankrekening .Bij dat akkoord kom je ook overeen wanneer die afschrijving plaats vind. De maandelijkse afschrijving vindt meestal plaats aan het einde van de maand. Maakt het dan uit wanneer? Ja zeker!
Als je de bankafschriften nakijkt kom je al gauw tot de ontdekking dat deze afschrijvingen veelal niet op de afgesproken datum worden afgeschreven maar steeds eerder dan de eerdere afgesproken datum.
Ja het kan zijn de afgesproken datum in weekend valt en dan wordt de afschrijving op de vrijdag voor of de maandag na die datum uitgevoerd. Niks aan de hand…
Bij deze energie leverancier werd afgesproken dat de betaling zou plaatsvinden op de 21e van de maand. automatische afschrijvingen werden de laatste 7 maand en op de volgende data uitgevoerd: 20 juli 2015 ( maandag), 20 augustus 2015 (donderdag) 21 september 2015 (maandag) 20 oktober 2015 ( dinsdag) 20 november 2015 (vrijdag) 21 december 2015 ( maandag)
18 januari 2016 ( maandag).
Maakt het wat uit? Met een laaginkomen is op de afschrijf data vaak het inkomen (nog) niet bijgeschreven op de rekening van de schuldenaar.
Tsjaa en dan lukken die afschrijvingen niet.
Wanneer dit de nou de enige organisatie is die op deze wijze incasseert dan is de ellende nog wel te overzien. Maar helaas…
De zorgverzekering die kan er ook wat van…
De ene keer in laatste week van de maand voor de eerste van de volgende maand de andere keer de week na de eerste van de maand. Zo ontstaat er dus een verwarring over wat er nu wel of niet is afgeschreven. Bij navraag bij de zorgverzekeraar met de eenvoudige vraag of ze nu wel of niet hebben afgeschreven krijgt men als antwoord dat ze dat pas na 2 weken kunnen zien.
Wanneer de afschrijving mislukt is, zie jijzelf dat dus niet gelijk. Maar de incassant ook niet.
Wat nu? Want inmiddels is de energie rekening en de zorgverzekering niet afgeschreven.
In dit stadium valt er nog wel overheen te komen maar de volgende maand als deze situatie zich weer voordoet dan is bij een laag inkomen hier niet meer overheen te komen en is de schuldenaar tot het gilde van problematische schuldenaren toegetreden.